11 nov 2012

PSY - GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V, Tormentone del momento: